خانه مشروطه اصفهان


خانه مشروطه اصفهان

خانه مشروطه اصفهان

با پايان يافتن عمليات مرمت خانه حاج آقا نورالله نجفي (از رهبران مشروطه اصفهان)، خانه مشروطه اصفهان آماده بهره برداري مي شود. اگرچه ۲ سال پيش همزمان با برگزاري همايش بزرگداشت اين عالم و شخصيت سياسي زمان مشروطه خبر افتتاح خانه مشروطه اصفهان نيز اعلام شد اما در حقيقت اين خبر مربوط به آغاز عمليات احيا و مرمت اين خانه بود كه هم اكنون روزهاي پاياني خود را پشت سر مي گذارد.

خانه مشروطه اصفهان قرار است بعد از اتمام مرمت از سوي سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري براي اداره، تجهيز و ايجاد كاربري هاي لازم به سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري واگذار شود. نمايش عكس ها و اسناد موجود مربوط به حاج نورالله نجفي به احتمال بسيار از جمله يكي از بخش هاي ديدني خانه مشروطه اصفهان خواهد بود. اين عكس ها و اسناد به همراه۵ كتاب در رابطه با اين شخصيت عصر مشروطه ۲ سال پيش در حاشيه همايش بزرگداشت وي نيز به نمايش گذاشته شده بود.

وجه تسميه خانه مشروطه اصفهان به واسطه تشكيل جلسات مشروطه خواهان در اين محل بوده است. يكي از موضوعاتي كه تاكنون تاريخ حق آن را ادا نكرده است فداكاري هاي مردم اصفهان براي ثبت و برقراري مشروطه در ايران است. تاريخ همه جا نام مجاهدان و فداكاري هاي آذربايجان و گيلان را ضبط كرده و از خدمات آنان به نيكي ياد كرده است در صورتي كه از خدمات مردم اصفهان و مجاهدت هاي آنان كمتر ذكري به ميان آمده است. مرمت و احياي خانه حاج نورالله نجفي عالم زمان مشروطه از سوي شهرداري اصفهان به همين منظور صورت گرفته است. گفته مي شود انجمن هاي ايالتي آذربايجان و گيلان كمتر كاري را بدون صواب ديد و مشورت انجمن ايالتي اصفهان انجام مي داده و اغلب اقدامات خود را به اطلاع اعضاي انجمن اصفهان مي رساندند. در واقع روزنامه انجمن ايالتي اصفهان و مجاهدان و آزاديخواهان اين شهر ارزش و موقعيت مخصوصي در پيشرفت اساس مشروطيت داشته اند.

خانه موسوم به خانه مشروطه اصفهان شامل ۲ بخش اندروني و بيروني در مساحت ۲ هزار متر مربع است كه يك هزار و ۵۰۰ متر آن را زير بناي آن تشكيل مي دهد. ورودي اصلي اين خانه در قسمت شمالي قرار دارد كه پيش از اين مسدود و تخريب شده بود اما در عمليات مرمتي احيا شده است. ورودي ديگر اين بنا در قسمت جنوب خانه و رو به حياط اندروني قرار دارد.

بخش بيروني از يك اتاق ۷ دري زيبا و با شكوه با ۲ رديف در يكي به سمت حياط جنوبي و ديگري به سمت حياط شمالي باز مي شوند . ۲ اتاق در ۲ طرف اين ۷ دري موجود است كه ميان هر يك از اينها و اتاق ۷ دري يك راهرو وجود دارد كه به حياط دوم منتهي مي شود. ۷ دري داراي ۲ در بسيار زيبا و نفيس است كه به سمت راهرو باز مي شود و تزيينات گچبري و نقاشي هاي آن جلب توجه مي كند.

بخش اندروني بنا نيز شامل ۴ جبهه است كه قوس هاي قاجاري و پنجره هاي زيباي رنگي اين ۴ جبهه كاملاً مشهود است. اتاق شاه نشين در شمال خانه قرار دارد كه از سوي ارسي هاي ۵ لنگه به حياط مشرف مي شود و به وسيله پلكان قرينه در دو طرف تالار مي توان به آن دسترسي پيدا كرد. نقاشي هاي بسيار زيباي اين اتاق از جمله شاخص ترين تزيينات اين خانه است . پيش از مرمت كسي از وجود اين نقاشي ها در خانه مشروطه اصفهان مطلع نبود و به همين دليل در طرح مرمتي خانه نيز رسيدگي به آن ديده نشده بود. به علت همين چندي قبل كار متوقف و با مشاوره كارشناس سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان، مرمت نقاشي ها از سرگرفته شد. طبق نظر كارشناسان نقاشي هاي به دست آمده يكي از نفيس ترين نقش هاي قاجاري است كه تا كنون ديده شده و رنگ هاي يك دست و زيبايي دارد. اين رنگ ها با وجود رنگ آميزي دوباره ديوارها، هنوز به قوت خود باقي مانده اند.